Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl
Pozostało
Pozostało 984 wolnych miejsc
Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM - Sekcja Medyczna

POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ (PCPM) jest organizacją pożytku publicznego (KRS: 0000259298), udzielającą pomocy humanitarnej i rozwojowej na świecie oraz pomagającą ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych - zarówno konfliktów zbrojnych, jak i klęsk żywiołowych. Fundacja została powołana, by łagodzić następstwa kryzysów humanitarnych oraz umożliwiać ich ofiarom otrzymywanie pomocy z Polski.  

 

MEDYCZNY ZESPÓŁ RATUNKOWY PCPM / Poland Emergency Medical Team powstał w 2014 r i jest pierwszą w Polsce ochotniczą grupą szybkiego reagowania na klęski żywiołowe oraz kryzysy humanitarne poza granicami RP. Jest także jednym z nielicznych zespołów w Europie, który bierze udział w procesie certyfikacji WHO jako EMT (Emergency Medical Team) Type 1. Zespół niósł dotychczas pomoc m.in.: cywilom poszkodowanym przez wydarzenia na Ukrainie, uchodźcom syryjskim w Libanie, uchodźcom z Sudanu Południowego w Ugandzie, ludności dotkniętej przez powodzie w Peru i Bośni i Hercegowinie oraz po trzęsieniu ziemi w Nepalu. Jego trzonem jest obecnie blisko 90 lekarzy, ratowników medycznych i pielęgniarek oraz psychologowie, ratownicy specjalistyczni i logistycy. Zespół dysponuje również specjalistycznym sprzętem, gotowym do użycia ​w każdym momencie.

Do Zespołu Ratunkowego PCPM poszukiwani są:

Lekarze, Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne, Farmaceuci, Ratownicy Medyczni

Niezbędne wymagania:

 • dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe
 • aktualne uprawnienia do wykonywania zawodu
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w wykonywanym zawodzie
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym, potwierdzona wynikiem TEGO TESTU (kliknij w link, test otworzy się w nowym oknie)
 • dyspozycyjność - gotowość do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych w ciągu roku oraz kilkutygodniowych misjach (w tym gotowość do wyjazdu w ciągu 24 godz. od postawienia Zespołu
  w stan gotowości)
 • brak przeciwwskazań psycho-fizycznych:
  - odporność na stres i pracę w ekstremalnie trudnych warunkach 
  - umiejętność pracy pod presją czasu i zdolność szybkiego rozwiązywania problemów
  - zdolność do logicznego i analitycznego myślenia
  - dobra sprawność fizyczna
  ​- brak klaustrofobii, lęku wysokości itp.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy poza granicami Polski np. na misjach humanitarnych
 • znajomość innych języków obcych
 • umiejętności przydatne na misjach

Oferujemy:

 • uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach, zyskując wiedzę i umiejętności wykraczające poza zakres codziennej pracy w szpitalach i karetkach pogotowia
 • możliwość niesienia pomocy w najdalszych zakątkach Świata
 • szansę na sprawdzenie się w ekstremalnych warunkach pracy

Kolejne etapy rekrutacji:

 • W ciągu 14 dni od zakończenia etapu zbierania aplikacji, wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na 2 dniową praktyczną część rekrutacji, która odbędzie się w terminie 27-29 września.
 • Przed przystąpieniem do drugiego etapu, zakwalifikowani Kandydaci zostaną poproszeni o: przesłanie dyplomu w języku angielskim, zdjęcia paszportowego (niezbędne do przygotowania identyfikatorów), przesłanie kopii ubezpieczenia NNW.
 •  

Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie CV w języku angielskim i załączenie do poniższego kwestionariusza.
Po prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu formularza, na skrzynkę e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zgłoszenie.


Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji obecnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."


Zwróć w nim uwagę na swoją edukację, doświadczenie zawodowe i kursy. Prosimy o wgranie pliku w formacie PDF - nazwa pliku „imię_nazwisko”
Format xxx-xxx-xxx
Dotyczy lekarzy i pielęgniarek
Podaj swoje aktualne, podstawowe miejsce pracy
Opisz swoje umiejętności językowe. Użyj skali od 1 do 5, gdzie 1 – bardzo słabo, a 5 – bardzo dobrze. Przykład: angielski -3; francuski -4. Wypełnij TEST, o którym mowa powyżej w części opisowej formularza.
Np. Uprawnienia linowe, wodne, instruktorskie, prawo jazdy (kat. A, C, pojazdy uprzywilejowane) i inne
Działalność w fundacjach, stowarzyszeniach, organizacjach ochotniczych
Jeżeli posiadasz, opisz swoje doświadczenia w podróżach, szczególnie poza Europę: ile czasu, w jaki sposób, szczepienia itp.
Napisz czym się interesujesz, jak długo itp.

Zgłoszenia obsługiwane są za pomocą systemu www.zgloszenia24.pl
Autopromocja: